Calamiteit melden

Experts staan direct klaar om uw incident met hoge prioriteit te verhelpen. Welke uitdaging ervaart u?

Onderbreking?

  1. Noteer, indien aanwezig, enige melding of code die u ziet.

  2. Noteer hoe u de onderbreking heeft geconstateerd.

  3. Stuur de relevante informatie middels onderstaand formulier.

Foutmelding?

  1. Noteer de code en/of tekst van de melding.

  2. Noteer welke handeling u verrichte.

  3. Stuur de relevante informatie middels onderstaand formulier.

Gecompromitteerd?

  1. Zet alle werkzaamheden tijdelijk stop.

  2. Noteer de redenen van uw vermoeden.

  3. Stuur de relevante informatie middels onderstaand formulier.

Meldingsformulier

Gemeld. En nu?

Als u onverhoopt te maken krijgt met een calamiteit, dan is het zaak om ons hier spoedig van op de hoogte te brengen. Wij kunnen dan direct een onderzoek beginnen. Hiervoor maakt u gebruik van bovenstaand formulier, welk bij ons intern de alarmbellen laat afgaan en uw calamiteit de hoogste prioriteit geeft.

Wat gaat mij gevraagd worden?

Om snel te kunnen handelen helpt het ons als u kort en bondig kunt aangeven wat voor calamiteit het betreft en hoe u deze heeft geconstateerd. In geval van foutmeldingen en onderbrekingen helpt het ons tevens verder als u enige melding en/of code bij u in beeld kunt doorgeven. Mocht u iets vergeten zijn te vermelden, geen zorgen, wij zullen u hier over contacteren.

Hoe wordt het afgehandeld?

Na uw melding zullen wij u verder instrueren over de vervolgstappen welke wij u adviseren te nemen. Gelijktijdig begint voor ons een onderzoek naar uw calamiteit. Deze zal zo spoedig mogelijk worden afgerond, 98% al binnen 45 minuten. Na voltooiing zullen wij u direct op de hoogte stellen van onze conclusies, de oplossing en de afronding van het incident.

Heeft het iets minder spoed?

Als uw uitdaging géén acuut ingrijpen vereist dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om samen de oplossing te bespreken.