Privacybeleid

Exclusive-IT neemt ook uw privacy en veiligheid héél serieus. U merkt dit aan het volgende;

Zó kan het dus ook.

Extra tip: gebruik een sterk, uniek wachtwoord voor al uw internetaccounts, in combinatie met een wachtwoordmanager met 2-factor-authenticatie. Zo voorkomt u de impact mocht een wachtwoord onverhoopt ergens gekaapt worden. Veiligheid is altijd afhankelijk van de zwakste schakel.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Graag maken wij u attend op uw volgende rechten:
 • U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • U heeft recht op vergetelheid
 • U heeft recht op rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens
 • U heeft recht op beperking van de verwerking
 • U heeft recht op dataportabiliteit
 • U heeft recht op een menselijke afweging bij besluiten
 • U heeft recht om bezwaar te maken (het recht op intrekken van eerder gegeven toestemming)
 • U heeft recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wilt u gebruik maken van één of meer van uw rechten?

U kunt contact opnemen via ons contactformulier om gebruik te maken van uw rechten. Wij zijn wel verplicht om met zekerheid uw identiteit vast te stellen alvorens wij u verder mogen helpen.


Welk doel en/of rechtsgrond is er voor gegevensverwerking?

Exclusive-IT verwerkt met uw toestemming een beperkte set (persoons)gegevens met uitsluitend als doel om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Hieronder specificeren wij graag per gegeven het doel:

 • IP-adres; veiligheid, techniek
 • E-mailadres; communicatie
 • Voornaam; communicatie, verzending, facturatie
 • Achternaam; communicatie, verzending, facturatie
 • Bedrijfsnaam; communicatie, verzending, facturatie, belasting
 • KvK nummer; facturatie, wettelijke verplichtingen
 • Aanhef; communicatie
 • Geboortedatum; wettelijke verplichtingen
 • Adres, postcode, stad, land; verzending, facturatie, belasting, wettelijke verplichtingen

Bewaartermijn

Wij slaan onze persoonsgegevens gescheiden op; te weten bestellingen en accounts. Deze bewaren wij zo lang als dat wettelijk van ons geëist wordt of nodig is voor de correcte werking van onze software.


Doorgifte persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met andere partijen wanneer dit wettelijk verplicht of absoluut noodzakelijk is. Hierbij kunt u denken aan pakketbezorgers, accountants en de overheid. Wij zullen er altijd naar streven om deze gegevensdeling tot het absoluut noodzakelijke te beperken.


Heeft u vragen over uw privacy of gegevensbescherming bij Exclusive-IT?

Onze organisatie is wettelijk niet verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Desondanks maken wij vrijwillig gebruik van een externe consulterende privacy officier. U kunt het contactformulier gebruiken als u deze vragen wilt stellen. Wij willen u vragen om in dat geval duidelijk te maken dat uw vraag gericht is aan de privacy officier.

Als u niet zeker bent aan wie uw vraag gericht is, dan kunt u altijd via het contactformulier contact opnemen. Wij zullen het dan intern juist routeren.

Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot- en het gebruik van deze website.

Exclusive-IT streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Exclusive-IT geeft uitdrukkelijk geen garantie omtrent de juistheid of de volledigheid van de inhoud van deze Exclusive-IT site.

Exclusive-IT is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van de links op de Exclusive-IT site kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. Exclusive-IT is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de Exclusive-IT site gekoppeld zijn.

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform ons privacybeleid. Door gebruik te maken van enig formulier of anderzijds uw contactgegevens aan ons door te geven, gaat u akkoord met ons privacybeleid en geeft u ons toestemming voor het ontvangen van berichten van Exclusive-IT via onder andere e-mail, post en telefoon.

Alle genoemde prijzen op de website zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.